/js/custom.js

Lean iroda – Lean office

lean iroda, lean office, lean tanácsadás

Lean iroda – Lean office

 

A lean menedzsment módszertanát, eszközrendszerét alapvetően a gyártó cégek hatékonyságának növelésére alakították ki, és a mai napig ez az elsődleges alkalmazási területe. A lean tanácsadás, a lean szemlélet alkalmazása azonban nem szorítkozhat kizárólag a gyártó területekre, gyártó vállalatokra. Egy gyártó cégnek is van számos más folyamata, ahol, ha minden lean eszköz nem is feltétlenül alkalmazható, de a lean szemlélet jelenléte alapvető fontosságú. A mai lean tanácsadás ezért nem is korlátozódhat kizárólag a gyártásra és az azt közvetlenül kiszolgáló folyamatokra. A lean nem pusztán egy eszköz vagy módszertan, sokkal inkább szemlélet. Ha pedig ebből az irányból közelítjük meg, akkor sokkal értelmezhetőbbé és elérhetővé válik olyan területek és szervezetek számára is, amelyek esetében elsőre idegenkednénk az alkalmazásától. A lean egyik alapvető gondolata és célja a veszteségek felkutatása, elemzése és kiküszöbölése. Miért is kellene ezekről lemondanunk például a back office folyamatok esetében? Egyre több vállalat keresi ezen a területen (is) a hatékonyabb működés és a költségcsökkentés lehetőségét, és egyre több lean tanácsadó partner is ebben. Ezek közé tartozik a Lichtenberg is.   Megközelítésünk és módszereink kialakításakor az alábbi gondolatokra támaszkodtunk:

  • A gyártástól távolabb eső területeken éppúgy keletkeznek veszteségek, mint a gyártásban és közvetlen környezetében.
  • Ezeknek a felkutatása, megértése és megszüntetése ugyanúgy javítja az eredményességet, mint a hagyományos „lean területeken”.
  • Ezen területek folyamataiban gyakorta fajlagosan nagyobb tartalékok rejlenek, mint a gyártásban, hiszen a hatékonyságnövelő projektek zöme az utóbbiakra irányul.
  • Mégsem szabad szolgai módon adaptálni a lean elemeit ezeken a területeken, mert tapasztalataink szerint a legtöbb kudarcba fulladt lean iroda kísérlet jelentős részben ebből eredeztethető.
  • Szükség van egy rendező elvre, egy szemléletre minden szervezet esetében, ami mögé a lean eszközei felsorakoztathatók.

A fenti gondolatok mellett fontosnak tartjuk, hogy mindenki, aki egy például egy irodai területen a lean alkalmazása mellett dönt, megértse, hogy a Poka-Yoke, a Just in time, az 5S vagy bármely, a lean projektek során felmerülő módszer és eszköz mögött mindig egy felismerés és egy nagyon fontos elv, gondolat áll. Ennek híján nehezen ragadható meg a lean lényege, és az alkalmazása is könnyen formálissá, üressé és kényszerré válhat.   A Lichtenberg megközelítésében ezért egy lean iroda vagy lean office projekt során két dologhoz feltétlenül ragaszkodunk:

  • A lean eszköztárat testre szabjuk, ötvözzük hagyományos hatékonyságnövelő módszereinkkel és koherens rendszerként alkalmazzuk.
  • A technikai rész mellett legalább akkora súlyt fektetünk a taktikai szempontokra és a szemléletre.

Ezek által látjuk biztosítottnak, hogy a bevezetett rendszer használata ne egy plusz feladat (teher) legyen, hanem a folyamatoknak a mindennapi működést megkönnyítő komponense. Ne kényszerből, hanem meggyőződésből fakadjon az alkalmazása.

Lean tanácsadás – Lean office

Lean az irodában, az adminisztrációs folyamatok veszteségcsökkentése, átfutási idejének minimalizálása

 

alt= href=/li